I.rész

Poliuretán tetők (A-tó Z-ig)

·         Bevezető

·         Anyagok

·         Mért tömeg

·         Tágulás

·         Nedvszívó képesség

·         Diffúzió

·         Hővezető képesség

·         Ellenálló képesség

·         Elektromos tulajdonságok

·         Gyúlékonyság

Bevezető


A kilencvenes évek elején jelent meg hazánkban a lapostetők poliuretán keményhab (a továbbiakban PUR) szórással kivitelezett szigetelési technológiája. Különböző szemináriumokon és a szakmai sajtóban egymásnak ellentmondó vélemények jelennek meg, amit gyakran a problematika ismeretének hiánya erősít. A Střechy folyóirat szerkesztősége felkért arra, hogy technológiával hosszú ideje foglalkozó személyként készítsek elő egy sorozatot, amely a fenti problematikát egyértelműsíti mind a szakmai, mind a laikus közönség számára. Köszönöm a Střechy folyóirat szerkesztőségének a lehetőséget és a helyet. Továbbá szeretném az olvasókat biztosítani, hogy a témakörben közzé tett véleményem a lehető legobjektívebb lesz, amit a megfelelő tényekkel támaszok alá.
A technológia gyökerei az Egyesült Államokba, Nyugat-Európába, illetve a szomszédos Németországba nyúlnak vissza a múlt század hatvanas éveinek közepén. A szélesebb körű felhasználásra a múlt század hetvenes éveiben került sor (a kőolajválság következményeképpen is), sőt a nyolcvanas évek végétől, tekintettel az új, egyszerűbb kivitelezési módokra, a nyugat-európai felhasználás csökkent. A technológiai szabályok rendkívüli igényessége, a képzett, felelős és stabil munkaerő kemény munkakörülmények között (forróságban, álarcban és munkaruhában a háztetőkön végzett munka) végzett munkája miatt a végeredmény gyakran alacsony minőségű volt, ami a cégek megszűnéséhez vezetett. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a technológia teljesen eltűnt a világpiacról.
A jó kivitelezésű mű kiváló paraméterei, illetve a szintén jó és megfelelő társaságok kikristályosodása a technológiát az alternatív technológiák közé emeli, és a lapostető szigetelés piacának 1-2 %-os forgalmát teszi ki. Természetes léteznek a PUR keményhabok egyéb alkalmazási területei is, ahol a megléte nem pótolható technológia. Ez azonban nem tartozik ennek a sorozatnak a tárgykörébe. Bevezetőül még szólnunk kell arról is, hogy a többi ágazat fejlődéséhez hasonlóan ennek a technológiának a fejlesztése is folyamatosan zajlik. Ezekről az új irányvonalakról azonban csak a sorozat végén szólunk, mivel az elején a technológia jellemzőit szeretnénk bemutatni.
 

 

 

Az oldal tetejére

Anyagok


A poliuretánok olyan anyagok, amelyekkel szinten lépten-nyomon találkozhatunk, mint például a lábbelik talpa, a ruhák fonalai, az autóülések vagy kormányok, építőipari gépek kerekei (Kínában még a kerékpárok kerekei is ebből vannak), bútorok, ágybetétek - molitán, hűtők és mélyhűtők szigetelése, szendvicspanelek (lemez-PURhab-lemez), a hézagok és üregek kitöltéséhez használatos legegyszerűbb tubusok, amelyeket szinte minden háztartási boltban megvásárolhatunk. Megállapították, hogy a fejlett országokban egy lakosra kb. 7 kg poliuretán jut.
Minden ágazatnak megvan a maga poliuretán típusa - integrál habja, lágy habja, strukturális habja, szintetikus kaucsukja vagy kemény habja. Bennünket most a helyszínen feldolgozott keményhab érdekel (angolul INSITU FOAM, németül ORTSCHAUM). Ezek tovább oszthatók különféle fajtákra és típusokra azok felhasználási területe szerint. Ezen csoportba - vagyis a közvetlenül a felületre felhordott, lapos vagy enyhe lejtésű tetők szigetelésére szolgáló habok csoportjába tartozó szórt PUR keményhabok térfogat tömege 60 - 65 kg/m3.
A "helyszíni" feldolgozás módjának alapelve két folyékony komponens tökéletes összekeverése a pontosan meghatározott térfogatarányban, illetve az így keletkezett folyékony keverék aeroszol formában történő felhordása a száraz, zsírtalanított és tiszta alapfelületre a levegő előírt relatív páratartalma és hőmérséklete mellett. A keverék az alapfelületre kerülés után azonnal vegyi reakcióba lép (2 mp-en belül) - a B összetevő (difenildiizocianát - MDI) és az A összetevő (a többszörösen telített alkoholok, katalizátorok, égésretarderek és a pontos mennyiségű víz) reakciójaképpen exoterm hő és széndioxid keletkezik, amely habosítja az anyagot - 20 mp alatt zárt mikroszkopikus sejtszerkezetű kemény hab keletkezik.
Egy kis mennyiségű klórozott-fluorozott szénhidrogén (HCFC) hozzáadásával az A összetevőbe érhető el a konkurencián felüli lambda érték 0,02 W/m.K. A nyomás beérése és megállapodása után a sejtekben elérhető a kiválónak mondható kb. 0,025 W/m.K érték. A korábban használatos freon 11 (ma már betiltott anyag - a montréali szerződés értelmében már 1995 óta nem gyártják) gázzal a keményhab lambda értéke elérte a l = 0,017 értéket, beérés után a 0,02 W/m.K értéket. A világhírű gyártók (például a Solvay) ma már olyan gázokkal kísérleteznek, amellyel a lambda érték ismét 0,02 W/m.K körüli értékre tornázható fel. A reakció - polidáció módjának köszönhetően a keményhabból idővel semmilyen környezetre ártalmas anyag nem szabadul fel, így az anyag alkalmas például az élelmiszeripari felhasználásra is. A konkurencia azon állítása, hogy az anyag terheli a környeztet, teljességgel értelmetlen. Hulladékként a PUR keményhab a szokványos hulladéklerakókban is tárolható, a technológiai fejlődés viszont már az újrahasznosítás módját is megtalálta - a megkeményedett PUR habból ismét folyékony nyersanyagot állítanak elő.
Most a PUR keményhab bizonyos tulajdonságaira összpontosítunk, amelyek meghatározók a tetőszigeteléshez történő felhasználásra:
 

 

Az oldal tetejére

 

 
 

Mért tömeg


A keményhab értéke 30 és 100 kg/m3 között mozog.
A mért tömeg az alábbi tulajdonságok egyikét befolyásolja: nyomásszilárdság, hajlítószilárdság, húzószilárdság, E modul, tágulási képesség, részleges nedvszívó képesség.
A tetők szórással történő szigetelésénél a gyakorlatban a min. 60 kg/m3 térfogati tömeg vált be, amely meghatározza

·         a 0,40 N/mm2 nyomásszilárdságot (teljesen járható réteg)

·         a 0,60 N/mm2 hajlítószilárdságot (rugalmas réteg)

·         a 0,85 N/mm2 húzószilárdságot (megegyezik az adhézió értékével)

·         E modul 12 N/mm2 (repedések nélkül dilatáció)

 

Az oldal tetejére

 

Tágulás


a térfogattömegtől függ, a 60 kg/m3-es és ennél nagyobb értéknél konstans reverzibilis értékkel rendelkezik 5 x 10-5.K-1, ami 0,00005 mm-t jelent 1 m hosszúságon 1°C hőmérséklet emelkedésnél. A szórással felhordott réteg tökéletes (mondhatni abszolút) adhéziójára és az E modul értékére való tekintettel semmilyen módon nem korlátozódik dilatációs szakaszokra szórt felület nagysága.
 

 

Az oldal tetejére

Nedvszívó képesség


a szigetelés harmatpontjának lefolyásától, vagyis a kondenzációjától függ, kapcsolódva a hab kiváló diffúziójához, de függ a feldolgozástól is (a keverési arány, a hőmérséklet és a levegő páratartalmának betartása mellett), a megfelelően feldolgozott PUR hab nedvességtartalma legfeljebb 5 térfogat % , átlagos nedvességtartalma viszont csak 2 térfogat %. A fenti feltételek figyelmen kívül hagyása esetén nagyobb %-ban alakulhatnak ki nyitott sejtszerkezetek.
 

 

Az oldal tetejére

 

Diffúzió


a szabadon szórt PUR hab alacsony µ = 50 és 100 közötti értékű diffúziós ellenállással rendelkezik, ami annyit jelent, hogy a szigetelő réteg kiválóan átereszti az objektum belsejéből érkező vízgőznyomást, vagyis a réteg "lélegzik".
 

 

Az oldal tetejére 

Hővezető képesség


a habosító gázok (vagyis a CO2 + pl. HCFC, jelenleg) kombinációja, amely a mikroszkopikus sejtszerkezetben találhatók. A valós, avagy mért érték l = 0,025 W/m.K.
A cseh szabvány, és a DIN szabvány is számítási értékként az alábbit adja meg l = 0,030 W/m.K. A dolog érdekessége az, hogy az l érték stabil, a - 190-től + 100 °Cig terjedő hőmérsékleti tartománynak köszönhetően. A PUR keményhab hőszigetelő tulajdonságai tehát kivételesek.
 

 

Az oldal tetejére  

Ellenálló képesség


a PUR keményhab (tetőhab) vegyileg rendkívül ellenálló minden szokványos anyaggal szemben - a sós és édesvízzel, a savakkal és a legfeljebb 10 %-os koncentrációjú lúgokkal, a benzinnel és a gázolajjal, az aromátumokkal, olajokkal és másokkal szemben. Elmondható, hogy gyakorlatilag feloldhatatlan. Ellenáll a biológiai elemekkel szemben is - penészgombák, rohadás, gyökérátnövés. Ellenálló az agresszív ipari légkörrel szemben is. Felülete nem UV-álló, ezért UV-védőbevonattal kell ellátni. A tapasztalataim alapján azonban elmondhatom, hogy a PUR hab a mélyebb tócsák miatt szenved, illetve a télen a tetőn kialakuló jégréteg károsíthatja az UV-védőbevonatot és a habot. Ezért kell különös figyelmet fordítani az UV-védelemre. Előfordulhatnak ezen felül a felületi sérülés egyedi esetei is, amikor télen, a tetőn csipegető madarak időnként "mellétalálnak". Ezekhez a problémákhoz még visszatérünk. A PUR hab hőmérsékleti ellenállása rendkívül jó, - 190 ºC-tól + 140 ºC-ig terjed, ugyanakkor szinte nem változnak a mechanikus tulajdonságai. A hab rövid ideig ellenáll a -250°C-os terhelésnek is.
 

 

Az oldal tetejére

Elektromos tulajdonságok


a PUR hab kiváló elektromos szigetelőanyag - 5,4 x 1014 ohm/cm specifikus ellenállás. A gyakorlatban találkozhatunk olyan jelenséggel is, hogy ha a PUR habbal szórt tetőfelületen járunk és nincs elvezetve a statikus elektromos töltésünk, a tető földelt részével való érintkezéskor (pl. az atika, a villámhárító) "áramütésben" lehet részünk.
 

 

Az oldal tetejére

Gyúlékonyság


A kemény PUR hab a ČSN 73 0862 szabvány szerint a C1 és C3 közötti tartományban mozog, mégpedig a habban lévő "égés gátló"-tól függően. A PUR hab rendszerint önoltó és ellenáll a felszálló lángoknak. A DIN 4102 szabvány 1. része szerint B2-es osztályba sorolható.
A hab egyes tulajdonságai egész egyszerűen befolyásolhatók a nyersanyag, illetve az A összetevő (poliol) vegyi összetételével. A tetőszigetelésre szórással történő használathoz számos rendszer jelent meg a cseh piacon (a rendszer itt az A+B összetevők kombinációját jelenti) különböző nemzetközi gyártóktól, mint például a BASF Elastogran, a BAYER Rhein-Chemie vagy az ICI Polyurethanes-Interrokita. Továbbá a piacon megtalálható más különböző kisebb gyártó terméke is, mint például a Nestaan (Hollandia), a PUR systém (Nagy Britannia), Resina Chemie (Hollandia) vagy a Borsodchem (Magyarország). Minden kivitelező - vagyis a kivitelező cég - saját felelőssége, hogy milyen anyagot választ a kivitelezéshez, és dolgoz fel a fent szereplő tulajdonságokkal.
Természetes dolog, hogy minden kivitelező tanúsított anyagokkal dolgozzon. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy az eredmény jó lesz. A kivitelezést befolyásoló feltételekről és a végső termék tulajdonságairól a következő részben esik szó.
 

Az oldal tetejére

Poliuretán szigetelőrendszerek kivitelezésével:
replika omega

first copy watches omega imitation